Typy opotrebovania repasovanej techniky

Repasovaná IT technika sa až na vzácne výnimky už niekde raz používala. V ITzoo.sk kategorizujeme stav ponúkaných produktov podľa štandardných stupňov (Grades) opotrebenia a podľa toho prispôsobujeme aj ich cenu.

Pokiaľ si chcete kúpiť vynikajúci highendový prístroj, ale tiež ušetriť nemalé peniaze, poobzerajte sa obzvlášť v nižších kategóriách B a C, kde nájdete prístroje s najlepším pomerom kvality k cene. Musíte však počítať s tým, že takéto produkty budú vždy vykazovať určité známky používania predchádzajúcimi majiteľmi.

Pozor: Na všetky produkty bez ohľadu na stupeň opotrebovania sa vzťahuje záruka 1 rok (prípadne 2 roky na všetky zariadenia z kategórie A). Záruka sa nevzťahuje len na poškodenia, ktoré boli kupujúcemu dopredu známe a kúpou produktu ich akceptoval.

Pre lepšiu orientáciu môžete prejsť rovno na jednotlivé kategórie a vysvetlivky ich Grades:

Stupne opotrebenia repasovaných notebookov >>
Stupne opotrebenia repasovaných desktopov >>
Stupne opotrebenia repasovaných monitorov >>
Stupne opotrebenia repasovaných tabletov a iPadov >>

Notebooky

Kategória (grade) NEW

Čo môžete očakávať: Tovar je zabalený v originálnom boxe, obsahuje všetko originálne príslušenstvo (napájacie káble, prepájacie káble, adaptéry a všetky ďalšie veci, ktoré výrobca s produktom originálne dodáva). Na tovar z tejto kategórie poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky.

Kategória (grade) A

Čo môžete očakávať: Tovar vykazuje jemné známky používania, ktoré nemajú žiadny vplyv na jeho funkčnosť a často ich objavíte až pri veľmi detailnej inšpekcii. Na tovar z tejto kategórie poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky.

Najčastejšie rozdiely od nových kusov prístrojov: Minimálne škrabance, mierne šúchance na rôznych miestach (typicky na klávesnici alebo na trackpade).

Čo pri Grade A nehrozí: Na displejoch prístrojov sa nenachádzajú žiadne škrabance, nalomené časti šasi alebo obrazovky, trhliny, mŕtve pixely, vinetácia v rohoch (zatmavenie), poruchy zobrazovania farieb alebo akékoľvek závady čo do funkčnosti.

Kategória (grade) B

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade A + silnejšie stopy po používaní ako pri stupni Grade A. Toto typicky zahŕňa viditeľné škrabance na šasi a vyšúchanejšie tlačidlá alebo touchpad. Prístroje tiež môžu na displeji obsahovať oblasti, ktoré nie sú podsvietené rovnako ako susedné oblasti. Na displejoch sa tiež môžu objaviť veľmi jemné škrabance.

Čo pri Grade B nehrozí: Notebooky nemajú žiadné nalomené, zlomené alebo vylomené časti a mŕtve pixely.

Kategória (grade) C

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade B + silnejšie škrabance na šasi, väčšie oblasti s ošúchanou pôvodnou farbou, odlomené časti (napr. na rohoch), nerovnomernú distribúciu podsvietenia displeja, mŕtve pixely a jemné škrabance na displejoch alebo chýbajúce tlačidlo na klávesnici.

Desktopy

Kategória (grade) A

Čo môžete očakávať: Desktopy nesú minimálne známky používania - nemajú však žiadne hlboké škrabance, praskliny, vyšúchané miesta s farbou alebo zlomené/chýbajúce časti. Na tovar z tejto kategórie poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky.

Kategória (grade) B

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade A + viditeľnejšie škrabance, väčšie známky používania (napr. ošúchané rohy), vyšúchané miesta s farbou.

Kategória (grade) C

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade B + silné známky používania, veľké plochy s vyblednutou alebo vyšúchanou farbou, trhliny alebo odlomené časti šasi.

Monitory

Kategória (grade) A

Čo môžete očakávať: Monitory z tejto kategórie nevykazujú žiadne alebo len minimálne známky používania. To platí nielen pre obrazovky, ale aj pre ostatné časti monitorov (stojany). Na tovar z tejto kategórie poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky.

Najčastejšie rozdiely od nových kusov prístrojov: Monitory môžu mať miniatúrne oderky alebo veľmi jemné malé škrabance (týka sa iba stojanov, nie samotných obrazoviek).

Čo pri Grade A nehrozí: Žiadne stredne veľké alebo väčšie škrabance, mŕtve pixely, trhliny, ošúchanú farbu, tmavé oblasti na obrazovke, nerovnomerné farebné podanie a podobne.

Kategória (grade) B

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z kategórie Grade A + menšie škrabance na povrchu, minimálne škrabance na obrazovke, menšie časti s vyšúchanou farbou, malé trhliny alebo oderky a občasné kývanie základne monitoru, keď napríklad zavadíte nohou o stôl. Monitor môže mať poškodenie v rozsahu 1 - 5 mŕtvych pixelov.

Čo pri Grade B nehrozí: Trhliny alebo zlomené časti na rámoch displejov.

Kategória (grade) C

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade B + väčšie množstvo škrabancov, väčšie plochy s vyšúchanou alebo vyblednutou farbou, nestabilný stojan pod obrazovkou (zapríčiňujúci kývanie obrazovky), tmavé oblasti napr. v rohoch (max. do 1,3 cm), nerovnomerný jas v rôznych častiach obrazovky, jemné škrabance na obrazovke (max. do 5 cm), najviac 5 mŕtvych pixelov.

fotogaléria

Tablety a iPady

Kategória (grade) A

Čo môžete očakávať: Veľmi malé známky používania, jemné škrabance (nesmú byť hmatateľné prstom pri používaní produktu a môžu byť viditeľné len pri nastavení prístroja proti svetlu). Okolo nabíjacích portov môžu byť jemné škrabančeky. Na zadnej strane sa môžu vyskytnúť jemné škrabance (napr. na logu Apple). Akékoľve poškodenie (škrabance, nečistoty alebo miesta so zlým farebným podaním) nesmie byť väčšie ako 0,6 mm v priemere. Na tovar z tejto kategórie poskytujeme nadštandardnú záruku 2 roky.

Kategória (grade) B

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade A + škrabance na tele prístrojov, malé oblasti s vyšúchanou farbou, malé ryhy. Displeje môžu nerovnomerne distribuovať podsvietenie a podobne.

Čo pri Grade B nehrozí: zlomy alebo trhliny na displeji, mŕtve pixely.

Kategória (grade) C

Čo môžete očakávať: Všetky typy opotrebovania z Grade B + viac škrabancov na tele, väčšie alebo veľké časti s ošúchanou farbou, veľké ryhy a škrabance na tele, tmavé miesta na dipslejoch (väčšie ako 1,3 cm), nerovnomerné podsvietenie, jemné škrabance na obrazovke (max do 5 cm), najviac 5 mŕtvych pixelov.

Prihlásenie

Používame cookies.